PDFDrukujEmail

Wspólnoty i grupy parafialne

 •  Parafialna Rada Duszpasterska:
  - ks. Jacek Smyk SAC
  - ks. Krzysztof Pietrzyk SAC
  - s. Lucyna Trzonkowska SAC
  - Barbara Pielas
  - Monika Stachurska
  - Jan Otwinowski
  - Robert Pająk

  - Dariusz Stanicki
  - Leszek Tokarczyk
  - Piotr Witak

   Parafialna Rada Ekonomiczna:
  - ks. Jacek Smyk SAC
  - Aleksandra Szwedo-Tyniec
  - Anna Zajączkowska
  - Tomasz Matuszewski
  - Marek Zdanowicz

   

   

   

 • Liturgiczna Służba Ołtarza - Ministranci i Lektorzy:  Jesteśmy grupą młodych chłopców i mężczyzn, którzy ufając Bogu, w to, że od Niego pochodzi radość, postanowili służyć naszej parafialnej wspólnocie. Poprzez posługę przy ołtarzu i odczytywanie Jego Słowa pomagamy w rozdzielaniu Jego Ludowi pouczeń oraz w przygotowywaniu Jego radosnej Uczty-Ofiary. Świadomie uczestnicząc w Tajemnicach Pańskich, ze skupieniem i bojaźnią, ufamy, że On będzie nas uświęcał i upodabniał do Siebie. Bo On także przebywając na ziemi bawił się na weselu w Kanie (J 2,1-10 ) i płonął gorliwością o świątynię Bożą (J 2,15). Nie chciał jednak uwielbienia tłumu, lecz znajdywał czas na przebywanie z Ojcem (Łk 5,16), a uczyniwszy cuda, przypominał o konieczności troski (Mk 5,43-43) i wysiłku (J 5,14) ze strony ludzi. Dlatego niech podobnie i z nami się dzieje, przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa. (GP)
 • Wspólnota Wieczernikowa: Ołtarzewska wspólnota Wieczernik, działająca przy parafii NMP Królowej Apostołów zawdzięcza swoje powstanie, przede wszystkim Opatrzności Bożej, ale też człowiekowi o nieprzeciętnej osobowości i charyzmie - s. Lucynie Trzonkowskiej SAC. Powstanie owej wspólnoty datuje się na rok 2007. To jedna z kilku wspólnot działających przy parafii. W chwili obecnej prowadzone są 2 stopnie formacji: pierwszy i trzeci, ale mimo to nieustannie "szeregi" wspólnoty, zasilają nowe osoby, żądne pogłębiania wiedzy dotyczącej Kościoła Katolickiego, odnalezienia w nim swojego miejsca etc. I co ważne, a zarazem ujmujące, że chcą tego wszystkiego doświadczać w pallotyńskim wieczerniku ... Więcej o nas można znaleźć na naszej stronie.
 • Żywy Różaniec: międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie wszelkiej działalności Kościoła, szczególnie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. W naszej parafii obecnie działają dwie róże różańcowe: św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Matki Bożej Fatimskiej. Trzecia róża jest w trakcie organizacji (zapraszamy chętnych). Spotkania dla członków Żywego Różańca odbywają się zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12.00.
 • Wspólnota "Przyjaciele Oblubieńca": wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna. Rozwój Wspólnoty opiera się na: Eucharystii, modlitwie charyzmatycznej, posłudze modlitewnej, formacji, udziale w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji, posłudze ewangelizacyjnej. Na spotkaniach modlimy się modlitwa spontaniczną, rozważamy Słowo Boże, dzielimy się doświadczeniem żywego Boga w naszym życiu, oraz głoszone są konferencje. W ciągu tygodnia indywidualnie przerabiamy materiały formacyjne na modlitwie osobistej. Nasza wspólnota nie ogranicza się tylko do spotkań modlitewnych, budujemy swoje relacje również na podczas innych spotkań tj. świątecznych, towarzyskich. Pomagamy sobie w różnych sytuacjach codziennych, jak również wspieramy się modlitwą i własnym doświadczeniem życia. We wspólnocie są osoby różnego stanu i wieku, wiele małżeństw z dziećmi, młodzież, ale również osoby starsze.
  Misja wspólnoty: Nasza wspólnota stawia przed sobą cel bycia przyjacielem Oblubieńca - Jezusa Chrystusa, służyć zarówno Jemu jak i Oblubienicy czyli Kościołowi, mamy mówić Oblubienicy o Oblubieńcu i Oblubieńcowi o Oblubienicy aby doprowadzić do spotkania i rozkochania Ich w sobie nie szukając własnej chwały, a czyniąc to jedynie dla wywyższenia Jezusa Chrystusa, by po zakończonej misji w danym miejscu w pokorze usuwać się w cień.
  Spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdą środę o godzinie 19.30 w domu parafialnym. Spotykamy się na modlitwie, dzieleniu się doświadczeniem żywego Boga w życiu, i wysłuchaniu konferencji. Serdecznie zapraszamy.
 • Schola dziecięca: prowadzi p. Barbara Pielas
 • Szkoła Słowa Bożego: comiesięczne spotkania biblijne. Prowadzący: ks. dr Michał Siennicki
 • Schola "Martis Carmen": posługa muzyczna głównie podczas wtorkowych adoracji (ale nie tylko ;))
 • "Rodzinna Przystań": wspólnota rodzin (głównie z małymi dziećmi)
 • Wspólnota Tradycji Łacińskiej: Ołtarzewska Wspólnota Tradycji Łacińskiej, działająca przy parafii NMP Królowej Apostołów powstała z inicjatywy parafian (Grzegorz Pietrzak - lektor i Rafał Zandberg – maż, ojciec, przedsiębiorca). Zawiązanie grupy datuje się na rok 2018 kiedy to po raz pierwszy grupa zorganizowała Mszę Świętą w nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w wigilię Objawienia Pańskiego - święta szczególnie uroczyście celebrowanego przez założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego św. Wincentego Pallottiego. Jednakże grupa, którą obecnie tworzy kilkadziesiąt osób, formalnie jako Wspólnota Tradycji Łacińskiej została zatwierdzona w parafii dopiero w roku 2021. Wierni należący do Wspólnoty organizują celebracje Mszy Świętej w nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, wykłady o tematyce religijnej, historycznej i liturgicznej oraz propagują dzieła książkowe znanych i cenionych autorów katolickich. W czasach „przedpandemicznych" za zgodą Rektora tutejszego seminarium ks. Mirosława Mejznera SAC oraz dzięki uprzejmości wykładowcy łaciny ks. Józefa Targosza SAC, mieliśmy możliwość nauki tego języka. Na patrona Wspólnoty Tradycji Łacińskiej w Ołtarzewie obraliśmy św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara. Ponadto nasza Wspólnota stawia sobie za cel dalsze kontynuowanie dotychczasowych aktywności, wzrastanie w cnotach i w pobożności oraz rozwój duchowy jej członków. Opiekunem duchownym naszej Wspólnoty jest ks. Franciszek Gomułczak SAC. Koordynatorem działań Wspólnoty jest Rafał Zandberg.
 • Bractwo Pokutne Świętych Męczenników: Bractwo Pokutne Świętych Męczenników, działające przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie powstało w celu propagowania codziennej pokornej modlitwy w intencji kapłanów Kościoła Katolickiego. Powstanie grupy datuje się na rok 2019, jednakże formalnie jako Bractwo Pokutne przy parafii zostało zatwierdzone w roku 2021. Osoby (obecnie jedynie mężczyźni) należące do Bractwa podejmują modlitwę, post oraz dobrowolne umartwienia duszy i ciała w intencji kapłanów, organizują jeden raz w roku Mszę Świętą Bractwa Pokutnego w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, podczas której przyjmowani są nowi członkowie bractwa, organizują wykłady o tematyce religijnej zwłaszcza tematyce pokutnej, oraz propagują dzieła katolickiej literatury ascetycznej, pokutnej i dotyczącej życia duchowego wiernych. W szczególności Bractwo stawia sobie za cel podejmowanie umartwień w intencji kapłanów, organizowanie modlitw i marszów pokutnych, podejmowanie postów, jałmużny, wzrastanie w cnotach i w pobożności oraz rozwój duchowy jego członków. O szczególny patronat nad Bractwem Pokutnym Świętych Męczenników prosimy wielkiego czciciela Najświętszej Maryi Panny, Św. Maksymiliana Marię Kolbego. Pragniemy założyć również żeńską gałąź Bractwa – zapraszamy Panie, pragnące modlitwą i umartwieniami wspierać kapłanów. Koordynatorem działań Bractwa Pokutnego jest Rafał Zandberg.
 • Mężczyźni św. Józefa:  sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej.
  To mężczyźni którzy:
  – Szukają Pana: "Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca" (Jer 29, 13)
  – Starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy i przywilejów. (Łk 22, 25n)
  – Trwają w Bożej mocy. (J 15)
  – Odkrywają radość życia według Bożego planu. (Kol 1, 9-12)
  – Żyją Programem 72h do Zmartwychwstałego Życia
 • Domowy Kościół: gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Więcej (aktualnie krąg jest w reorganizacji)

ciąg dalszy w opracowaniu....

wirtualny spacerwirtualny spacer po kościele
Wykonanie BETAKOM
ankarada araç kiralama rent a car ankara ankara araç kiralama