PDFDrukujEmail

O parafii

Wirtualny spacer po naszym KościeleParafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie to parafia rzymskokatolicka leżąca na terenie archidiecezji warszawskiej, w dekanacie laseckim we wsi Ołtarzew położonej w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki. W parafii posługę duszpasterską pełnią Księża Pallotyni. Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów jest również kościołem seminaryjnym Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie.
 
W roku 1939 powstała w Ołtarzewie parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. W latach międzywojennych Ołtarzew, Ożarów i inne okoliczne miejscowości należały do parafii w Żbikowie. Dość znaczne oddalenie od kościoła parafialnego było dużym utrudnieniem w korzystaniu nawet z niedzielnej Mszy Św. (szczególnie dla osób w podeszłym wieku).
Kiedy w 1927r. przybyli do Ołtarzewa Księża Pallotyni dla mieszkańców zarysowała się realna perspektywa utworzenia parafii na tym terenie.oltarzew ikona
W roku 1928 z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa przeznaczono na kaplicę część drewnianego budynku - willi, stanowiącej niegdyś własność rodziny Kierbedziów. Powstała tu kaplica św. Wojciecha, uroczyście poświęcona 25 marca 1928r., w której Pallotyni podjęli zajęcia duszpasterskie.Odprawiali Msze Święte, przygotowywali dzieci do komunii św., a od 1933r. w czasie Wielkiego Postu regularnie były organizowane rekolekcje dla wiernych. Księża Pallotyni prowadzili Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, chór parafialny oraz Krucjatę Eucharystyczną chłopców i dziewcząt. Uczyli też religii w szkołach w Ołtarzewie i Ożarowie.
Wielu mieszkańców Ołtarzewa, którzy byli członkami TMO podjęło starania o to, aby powstała nowa parafia, której działalność duszpasterską prowadziliby Pallotyni. Ten temat pojawiał się systematycznie na zebraniach Towarzystwa. Były czynione przygotowania do przekazania Pallotynom działek pod budowę nowego kościoła. Kaplica w parku okazała się niewystarczająca dla posług miejscowej ludności - była bardzo ciasna, brakowało powietrza i prawie każdej niedzieli zdarzały się omdlenia, istniało również zagrożenie pożarowe. Niektórzy członkowie byli temu przeciwni i ten brak zgody przeciągał ostateczną decyzję. Wreszcie po długich wahaniach na zebraniu TMO 31.05.1934 roku zdecydowano przepisać Kurii Archidiecezjalnej w Warszawie 5 działek z prośbą o wybudowanie kościoła i nominowania na urząd proboszcza kapłana diecezjalnego. Na kilka tygodni przed wybuchem II wojny światowej, po zakończeniu pracy specjalnej komisji, która na polecenie kurii określiła granice parafii, dekretem arcybiskupa Stanisława Galla została erygowana parafia rzymskokatolicka z siedzibą w Ołtarzewie. Do sprawowania posług duszpasterskich przeznaczono kaplicę w parku. Uroczystość wprowadzenia pierwszego proboszcza odbyła się 13 sierpnia 1939 roku. Na tę okazję przygotowano specjalną odezwę do ludności.
8 września 1939 roku w czasie nalotu, kaplica parafialna wraz z mieszkaniem proboszcza spłonęły. Spłonęły też księgi parafialne i inne dokumenty. W czasie okupacji miejscem modlitwy i działalności duszpasterskiej stała się kaplica w Seminarium Pallotynów. Przez pewien czas funkcję kaplicy pełniło prywatne mieszkanie pani Walerii Kaczmarskiej w Ołtarzewie przy ulicy Zamoyskiego 12, potem przeniesiono kaplicę do Ożarowa na teren Huty Szkła. Już w 1940 roku ks. Proboszcz Kozłowski podejmuje starania o budowę świątyni. Próby kupienia starej drewnianej kaplicy z Rokitna nie powiodły się. We wrześniu 1945 roku na funkcję proboszcza parafii ołtarzewskiej z siedzibą w Ożarowie otrzymał nominację ks. Emilian Skrzecz. Nowy proboszcz czyni starania o pozyskanie placu pod budowę kościoła. W sierpniu 1946 roku władze kościelne otrzymały akt nadania ziemi z gospodarstwa poniemieckiego Jana Leinbrandta położonego w Ożarowie. 10 listopada 1946 roku ks. Skrzecz po raz ostatni odprawił Mszę w kaplicy przy ul Zamoyskego. Po tej Mszy procesja ruszyła do nowej kaplicy w Ożarowie. Przez kilka następnych lat istniał swoisty paradoks, parafia znajdowała się na terenie Ożarowa, a jej nazwa brzmiała: parafia pod. wezw. Św. Stanisława Kostki w Ołtarzewie, (zmienił to dopiero dekret Prymasa Polski z marca 1952 roku). Ks. Skrzecz już od wczesnych lat 60-tych starał się pozyskać do pracy duszpasterskiej Księży Pallotynów, jakby przeczuwając to, co miało nastąpić.
1 stycznia 1971 roku parafia Ożarów powróciła do "swych dawnych przyjaciół i dobrodziejów", bowiem ks. Prymas na proboszcza powołał kapłana ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Jojczyka.
Od lipca 1967 roku w Ołtarzewie przy kościele seminaryjnym została powołana do istnienia filia parafii św. Stanisława Kostki. Należały do niej: Ołtarzew Kolonia, Ołtarzew wieś, Koprki i Kaputy.
Wspólnota ożarowska nie posiadała własnego cmentarza grzebalnego (zmarłych chowano na cmentarzu w Ołtarzewie). 17 kwietnia 1969 roku rozpoczęto budowę na tym cmentarzu kaplicy.

Cofnijmy się do roku 1939. Wówczas to wzniesiono mury seminaryjnego kościoła zaprojektowanego przez Alfonsa Wędrychowskiego, pod którym miała się mieścić sala teatralna. Mimo zawieruchy wojennej budowę kościoła udało się zakończyć w 1948 roku. Mieści się on w głównym budynku Seminarium.O Parafiitablica pamiątkowa z uroczystości konsekracji kościoła

widok kościoła oraz budynku seminarium2 maja 1948 biskup Wacław Majewski poświęcił seminaryjny kościół pod wezwaniem Królowej Apostołów, a we wrześniu przybyli do Ołtarzewa alumni i rozpoczęła się normalna działalność w Seminarium, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj. 16. maja 1953 roku prymas Stefan Wyszyński dokonał konsekracji kościoła.
W Wielki Czwartek 1978 roku oddano do użytku prezbiterium przebudowane i przystosowane do zreformowanej po Soborze Watykańskim II liturgii. 15 października 2000 roku kardynał Józef Glemp, prymas Polski, poświęcił w kościele seminaryjnym ołtarz 108 męczenników II Wojny Światowej z wyeksponowaną postacią błogosławionego pallotyna księdza Józefa Jankowskiego - męczennika Oświęcimia.
Od lipca 1967 roku władze kościelne zezwoliły pallotynom na prowadzenie ksiąg metrykalnych. Parafię Ołtarzewską pod wezwaniem N.M.P. Królowej Apostołów założono jednak dopiero 15 marca 1988 roku. I tak działa ona do dnia dzisiejszego.

A na terenie naszej parafii działa:widok na kościół od strony parku
 • Parafialna Rada Duszpasterska
 • Parafialna Rada Ekonomiczna
 • Żywy Różaniec
 • chór parafialno - seminaryjny "Cantus Firmus"
 • Szkoła Słowa Bożego
 • schola "Martis Carmen"
 • schola dziecięca
 • Wspólnota Wieczernikowa
 • Wspólnota "Przyjaciele Oblubieńca"
 • Mężczyźni Świętego Józefa
 • Wspólnota "Rodzinna Przystań"
 • Bractwo pokutne
 • Wspólnota młodzieżowa JAFA

W pracę duszpasterską czynnie włączają się księża i alumni z pallotyńskiego Seminarium oraz siostry Pallotynki.

Nasza parafia jest otwarta i serdecznie zaprasza do współpracy i organizowania nowych ruchów katolickich.

Wyszukiwarka

wirtualny spacerwirtualny spacer po kościele
Wykonanie BETAKOM
ankarada araç kiralama rent a car ankara ankara araç kiralama